تور تایلند فستیوال آب بازی آوریل ۲۰۱۸ نرخ های ویژه همکار .

تور تایلند ویژه جشن آب بازی از ۱۴ آوریل تا ۱۹ آوریل پرواز همه روزه با پرواز ماهان ایر و تای ایر