گیتی تور تایلندگیتی تور تایلند

با ثبت نام، با شرایط خدمات، سیاست حفظ حریم خصوصی، خط مشی بازپرداخت مهمان و شرایط ضمانت اجرائی گیتی تور موافقم

در حال حاضر عضو هستید؟

گیتی تور تایلندگیتی تور تایلند
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

حساب بانکی

شماره حساب ایران

شماره حساب شرکت گیتی تور تایلند

نام صاحب حساب صادرات :    محسن خیربین
شماره حساب صادرات :        ۰۱۰۳۱۸۱۲۷۳۰۰۲
شماره کارت صادرات  :         ۶۰۳۷۶۹۴۰۲۶۱۸۱۴۹۹
شماره شبا صادرات :       IR26 0190 0000 0010 3181 273۰ ۰۲

حساب بانکی تایلند

شماره حساب شرکت گیتی تور تایلند

Account Holder Name : mr. mohsen kheirbin:

account number : 546-2-14454-9